Bạn giỏi về việc bán hàng ? – Chúng tôi đang cần bạn.

Bạn giỏi về marketing online ? – Chúng tôi đang cần bạn.

Bạn giỏi về lái xe tải giao hàng trong thành phố ? – Chúng tôi đang cần bạn.

Bạn đang tìm một môi trường làm việc tự do, thoải mái, chỉ quan tâm đến kết quả sau cùng nhưng không hề căng thẳng ?

Liên hệ ngay hotline: 0981119098 hoặc gửi CV/một vài dòng về bạn vào email mkt@linhpottery.com và chúng ta có thể trao đổi.